Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Leczenie trądziku i usuwanie przebarwień Wrocław
Trądzik to problem, z którym wbrew pozorom zmagają się nie tylko ludzie młodzi, ale także osoby dorosłe. Nie jest on łatwy do wyleczenia, a cera trądzikowa wymaga odpowiedniej
Laserowe usuwanie owłosienia Warszawa
Dzisiejsze kanony piękna wymagają usuwania zbędnego owłosienia. Większość kobiet codziennie stosuje różnego rodzaju sposoby, aby pozbyć się niechcianych włosów z nóg i pach. Te sposoby
Pranie na telefon - dla kogo?
Pranie to jeden z obowiązków domowych, w których nigdy nie widać końca. Dzięki pralkom automatycznym nie zajmują już tyle czasu, co kiedyś, ale wciąż wymagają organizacji, aby zebrać brudną
Stoppot opinie. Skuteczność produktu Stoppot.
Stoppot to produkt o szybkim, skutecznym oraz długotrwałym działaniu. Preparat ten poza tym, że był badaniom klinicznym, dodatkowo zostały przeprowadzone badania ankietowe
Środek na pocenie. Jakie są przyczyny pocenia?
Pocenie się bardzo często potrafi uprzykrzyć komfort życia i wyprowadzić z równowagi. Zapach potu jest dosyć intensywny i czasami może być przyczyną ograniczenia kontaktów
Warto sprawdzić swoje BMI
Osoby, które mają nadwagę, są w dużo większym stopniu narażone na rozwój wielu poważnych chorób. W związku z tym warto kontrolować na bieżąco masę ciała i sprawdzać, czy nie przekracza ona określonych
Makijaż permanentny brwi Białystok opinie. Maksimum zadowolenia - idealne brwi. Brwi permanentne metody
Ostatnim trendem w makijażu jest podkreślanie brwi. Skończyły się czasy wyskubywania włosków w cienką linię, tworzenia

Posted by on Wrz 6, 2017 in Zdrowie |

Polimorfizm genu insulinowego

Zastosowanie nowych technik do badania genów (podział DNA na krótkie fragmenty przez endonukleazy restrykcyjne, segregacja za pomocą elektroforezy, filtracja i hybrydyzacja z klonowanym ludzkim genem insulino¬wym znakowanym radiofosforem P32) umożliwiło dokładniejsze poznanie struktury ludzkiego genu insulinowego, mieszczącego się na krótszym ramieniu chromosomu 11. Te badania, w których DNA uzyskiwano z jąder leukocytów krwi obwodowej, wykazały polimorfizm DNA w odcinku przylegającym do genu insulinowego od końca 5′[5]. Symbolem L (lower) określono te allele, które albo nie wykazują żadnej zmiany omawianego odcinka, albo też jego skrócenie lub wydłużenie nie przekraczające 600 par zasad (0—0,6 kbp). Natomiast
symbol U (upper) oznacza allele mające od końca 5′ duży dodatkowy iragmeni DNA liczący 1600 par zasad (1,6 kbp).
W kaukaskiej grupie etnicznej polimorfizm odcinka DNA od końca 5′ genu insulinowego w zakresie 600—1600 par zasad jest nader rzadki. Stwierdzono, że allele U kojarzą się znamiennie z cukrzycą insulinoniezależną, prawdopodobnie z jednym z podtypów tej postaci choroby. Oblicza się, że fenotyp homozygotyczny UU (1,6/1,6 kbp) występuje u około 10—20% chorych na cukrzycę typu 2, podczas gdy u ludzi zdrowych jego częstość nie przekracza kilku pro¬cent (tab. 14). Z badań Rotweina i wsp. wynika, że iloraz szans (odds latio) wystąpienia pojedynczego allela U (1,6 kbp) wśród chorych na cukrzycę insulinoniezależną i wśród ludzi zdrowych wynosi 1,84, zaś pary alleli U (1,6/1,6 kbp) — 20.
Dotąd nie wyjaśniono, jakie znaczenie patogenetyczne ma opisane wyżej wy-dłużenie odcinka DNA przylegającego do genu insulinowego. Z badań innych genów wynika, że polimorfizm odcinka od końca 5′ może modulować ich ekspresję. Można więc przypuszczać, że zmiana długości DNA od końca 5′ genu insulinowego wpływa nie tyle na zmianę cząsteczki insuliny, co raczej na ilość tego hormonu wytwarzanego w komórkach B wysp trzustkowych. Jeżeli ta hipoteza się potwierdzi, można będzie uznać obecność dużego allela, zawierającego dodatkowy fragment 1600 par zasad od końca 5′, za swoisty znacznik jednego z podtypów cukrzycy insulinoniezależnej. Stwierdzenie zwiększonego stężenia hemoglobiny glikozylowej u ludzi zdrowych, będących nosicielami alleli U, przemawia za słusznością takiej właśnie interpretacji polimorfizmu ludzkiego genu insulinowego. Z kolei fakt, że u wielu chorych na cukrzycę typu 2, w tym u chorych młodocianych (MODY) oraz w niektórych grupach etnicznych charakteryzujących się wysoką zapadalnością na ten typ cukrzycy (Mikronezyjczycy), nie występują allele U, stanowi ważny dowód genetyczne¬go zróżnicowania cukrzycy insulinoniezależnej.