Pages Menu

Categories Menu
Stoppot na dłonie. Dlaczego pocą się dłonie?
Pocenie bez względu na to, której części ciała dotyczy, to krępująca dolegliwość. Wiele osób cierpi na nadmierne pocenie się dłoni.


Z powodu potliwości rąk niektóre osoby
Wanna spa- zafunduj sobie domowe SPA
Jesteś przemęczona pracą, czy domowymi obowiązkami? Wciąż z utęsknieniem wspominasz ostatni wyjazd do Spa i te wspaniałe, wygrzewające kąpiele w wannie z hydromasażem? Spraw sobie
Pranie na telefon - dla kogo?
Pranie to jeden z obowiązków domowych, w których nigdy nie widać końca. Dzięki pralkom automatycznym nie zajmują już tyle czasu, co kiedyś, ale wciąż wymagają organizacji, aby zebrać brudną
Stoppot opinie. Skuteczność produktu Stoppot.
Stoppot to produkt o szybkim, skutecznym oraz długotrwałym działaniu. Preparat ten poza tym, że był badaniom klinicznym, dodatkowo zostały przeprowadzone badania ankietowe
Tipsy wzory wiosenne. Gorące trendy w zdobieniach sztucznych paznokci - tipsy żelowe wzory french.
Paznokcie to element dłoni, który kobiety lubią ozdabiać. Długie i zadbane paznokcie są symbolem kobiecości, a ich właścicielka
Jaki kwas migdałowy kupić?
Peeling kwasem w domu?
Peelingi chemiczne wykorzystujące do tego specjalne kwasy są coraz chętniej wykorzystywanym sposobem na walkę z nieatrakcyjną skórą twarzy, szyi czy dekoltu. Przy odpowiednim
Skuteczny peeling na wrastające włoski na nogach. Idealnie gładkie nogi. Tani sposób na wrastające włosy na nogach
Gładkie nogi to w dzisiejszych czasach konieczność. Niezależnie od tego czy używamy depilatora, czy zwykłej

Posted by on wrz 6, 2017 in Zdrowie |

Zakażenie wirusowe a cukrzyca typu I

Możliwość sporadycznego wystąpienia cukrzycy w następstwie za¬każenia wirusem nagminnego zapalenia przyusznic (świnki) znana była już w ubiegłym wieku, jednak dopiero w ostatnich latach zaczął się umacniać pogląd, że zakażenie wirusowe może stanowić powszechną przyczynę cukrzycy u dzieci i osób młodocianych. W tym właśnie okresie życia częstość infekcji wirusowych jest szczególnie duża, a okazało się, że niektóre wirusy wykazują swoiste powinowactwo do trzustki, bądź też tylko do komórek B wysp trzustkowych, powodując ich uszkodzenie i zniszczenie. Wskazują na to zarówno obserwacje u ludzi, jak i wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach.
Kojarzenie się zakażenia wirusowego
i cukrzycy u człowieka
Dowiedziono, że zakażenie co najmniej trzema wirusami może znamiennie kojarzyć się z wystąpieniem cukrzycy insulinozależnej u człowieka. Są to: wirus świnki, wirus różyczki i wirus Coxsackie B4. .Opisano także wystąpienie cukrzycy w przebiegu zakażenia wirusem cytomegalii, wirusem Epste- ina Barra, wirusem polio, wirusem grypy i wirusem zapalenia wątroby; chodziło tu jednak o sporadyczne przypadki zachorowań, co raczej wyklucza udział tego rodzaju infekcji w etiologii cukrzycy typu 1 na szerszą skalę.
Wirus świnki. Chociaż spośród wszystkich infekcji wirusowych powikłanych lub kojarzących się z wystąpieniem cukrzycy zakażenie wirusem zapalenia przyusznic (świnki) jest najdawniej znane i było najczęściej w przeszłości wymieniane, to jednak nie wydaje się, aby ten właśnie wirus odgrywał większą rolę w etiologii cukrzycy. Ponadto jego wpływ na komórki B wysp trzustkowych jest odmienny od wpływu innych wirusów „diabetogennych”. W ramach nagminnego zapalenia przyusznic dość często występują zmiany zapalne w całej trzustce, czasem nawet mogą one dominować w obrazie klinicznym choroby i ich rezultatem może być także pozapalne zniszczenie wysp. Zmiany te mogą być też następstwem (powikłaniem) szczepienia przeciw wspomnianej infekcji. U chorych, którzy przebyli nagminne zapalenie przyusznic, nie stwierdzono znamiennej korelacji pomiędzy mianem przeciwciał przeciw wywołującemu je wirusowi, a zapadalnością na cukrzycę. Za znaczeniem predyspozycji rodzinnej do takiego powikłania mogą przemawiać obserwacje niemal jedno¬czesnego wystąpienia cukrzycy po przebyciu świnki u rodzeństwa.
Wirus różyczki. U 20% osób z wrodzoną różyczką występuje cukrzyca lub nieprawidłowa tolerancja glukozy, a więc 10-krotnie częściej niż w ogólnej populacji . Zakażenie wirusem różyczki ma charakter przewlekły. Wirus ten po związaniu się ze swoistym receptorem błony komórkowej wnika do wnętrza komórek B, nie doprowadza jednak od razu do ich śmierci, a tylko hamuje ich wzrost i skraca czas przeżycia. To tłumaczy, dlaczego w zespole różyczki wrodzonej cukrzyca ujawnia się dopiero po wielu latach. Wydaje się, że zapadalność na cukrzycę w tym zespole jest do pewnego stopnia uwarunkowana genetycznie, u połowy chorych stwierdzono bowiem obecność antygenu HLA-B8. Dotąd opisano skojarzenie cukrzycy z różyczką wrodzoną tylko w kilkudziesięciu przypadkach, tak więc zakażenie omawianym wirusem nie jest częstą przyczyną cukrzycy.
Wirus Coxsackie B4. W przeciwieństwie do obu poprzednich,.wirus Coxsackie B4 odgrywa prawdopodobnie znacznie powszechniejszą rolę w etiologii cukrzycy typu 1, szczególnie w kaukaskiej grupie etnicznej. Za takim poglądem przemawia obecność wysokiego miana przeciwciał przeciw omawianemu wiru¬sowi w surowicy wielu chorych w początkowym okresie cukrzycy typu 1 oraz sezonowość zachorowań na ten typ cukrzycy odpowiadająca sezonowości za¬każeń tym wirusem (p. str. 31). Świadczy o tym również częste występowanie zmian typu insulitis w trzustce u dzieci zmarłych z powodu zakażenia wirusem Coxsackie B4, a’ także możność doświadczalnego uszkodzenia komórek B wysp trzustkowych u niektórych szczepów myszy przez zakażenie ich tym wirusem (p. niżej).
Hipotezę o przyczynowym znaczeniu infekcji wirusem Coxsackie B4 w etiologii cukrzycy typu 1 zdaje się potwierdzać fakt wyizolowania z trzustki dziec¬ka zmarłego z powodu śpiączki cukrzycowej, będącej pierwszym objawem nie rozpoznanej cukrzycy, tego właśnie wirusa, który wszczepiony następnie myszom genetycznie podatnego szczepu (SJL) spowodował u nich zmiany w trzustce typu insulitis i zniszczenie komórek B oraz hipoinsulinemię i hiperglikemię. Ta obserwacja spełnia warunki ustalone swego czasu przez Roberta Ko¬cha dla uznania związku przyczynowego pomiędzy zarazkiem a chorobą i chociaż nie można wykluczyć, że mogło tu chodzić o przypadkową zbieżność lub nietypową postać cukrzycy, to jest ona ważnym argumentem przemawiającym za udziałem wirusa Coxsackie B4 w etiologii cukrzycy typu 1.